desembre 3, 2022

La nostra app

Per a millorar la neteja de platges i zones públiques a Barcelona, hem creat la nostra aplicació mòbil, de moment disponible per a dispositius Android i que pròximament estarà activa i funcionant. La versió actual de l’aplicació ofereix una prova del que en un futur serà la app. De moment aquesta aplicació no està activa, però la nostra idea és que en un futur pròxim estigui en funcionament.

La aplicació ofereix dos serveis principals:

  • La denúncia d’un espai afectat per la brossa: L’usuari omple un formulari i afegeix detalls sobre la zona afectada. Automàticament, aquesta denúncia s’envia a l’ajuntament de Barcelona i ens posem en contacte amb l’equip de neteja de la ciutat.
  • La participació i creació de diferents recollides de brossa: Aquest apartat de la aplicació permet crear i unir-te a diferents recollides de brossa impulsades per l’equip de Barcelona Sense Brossa o pels propis usuaris de la app. És un espai per conèixer gent i a la vegada millorar la neteja de la ciutat. Totes les recollides estaràn supervisades prèviament per l’equip de Barcelona Sense Brossa, per evitar contes falses o possibles perills d’internet.

Com la nostra aplicació encara no està disponible i el programa MIT App Inventor no permet editar molt el disseny de la app, hem creat un exemple de com seria la app si haguéssim tingut més temps.

caCatalan